Ervarings- en ontwikkelingsgerichte behandeling voor kind en gezin.

Psychomotorische kindertherapie is er voor kinderen die vast zijn gelopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de ontwikkeling weer op gang te brengen. Ieder kind ontwikkelt op zijn of haar eigen manier. De ervaringen die het kind meemaakt zijn bepalend hoe het kind zich ontwikkelt en volwassen wordt.

Wat doet de Psychomotorisch kindertherapeut (PMKT)?

Psychomotorische kindertherapie is er voor kinderen die vast zijn gelopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de ontwikkeling weer op gang te brengen. Ieder kind ontwikkelt op zijn of haar eigen manier. De ervaringen die het kind meemaakt zijn bepalend hoe het kind zich ontwikkelt en volwassen wordt. Door middel van spelen en bewegen onderzoekt de psychomotorisch kindertherapeut het gedrag van het kind en sluit daarop aan. De therapeut bekijkt de sensorische-, motorische-, emotionele, cognitieve-, en sociale ontwikkeling van het kind. De therapeut heeft keuze uit een breed aanbod van middelen en materialen, zoals spel, muziek, ritme, creatieve middelen, sport en spelactiviteiten. Het kind krijgt door de veilige omgeving in de therapie en de deskundigheid van de therapeut de kans om oude patronen door nieuwe ervaringen te vervangen en zo de ontwikkeling weer op gang te brengen. De relatie met de therapeut is hierbij belangrijk, net als de ondersteuning die ouders en omgeving het kind kunnen bieden.

Kinderen met een ontwikkelleeftijd tot ongeveer 12 jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind vast is gelopen in zijn of haar ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende gedragskenmerken:

Sociaal/emotioneel gedrag:
 • Spanningsklachten
 • Moeite om contact te maken en/of te onderhouden met anderen
 • (Faal)angst
 • Moeite met het reguleren van emoties
 • Driftig/agressief of teruggetrokken gedrag
 • Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
Cognitief gedrag:
 • Impulsiviteit
 • Uitdagingen in het kunnen concentreren
 • Weinig motivatie / doorzettingsvermogen
 • Informatieverwerkingsproblemen
 • Slaapproblemen
Bewegingsgedrag:
 • Uitdagingen met motorische basisvaardigheden
 • Onhandigheid, te weinig lichaamsbesef
 • Overbeweeglijk of lusteloos
 • Moeite met fijne motoriek/schrijfproblemen

Beweeg je wijs

Gegevens
KVK 86587757

Lid NVPMKT

instagram linkedin
Contact

Beweeg je wijs
Annet Hakkert - van Kalkeren
Wichmanlaan 136
4033 HJ Lienden
06-21711737
annet@beweegjewijs.com